ISRAEL GROUP

חברה מובילה בייזום ושיווק פרויקטים בנדל"ן, במיקומים נבחרים בארץ.

החברה מתמחה בתחום הנדל"ן ועוסקת באיתור ושיווק קרקעות. החברה מאפשרת ליזמים פרטיים אפיקי השקעה איכותיים, ייחודיים ורווחיים בתחום הנדל"ן.

המאמרים שלנו