קדמת ביאליק - קריית ביאליק - מתחם 3

  • הקמת שכונת מגורים חדשה ממערב לדרך מס׳ 22.
  • פיתוח פארק לינארי לאורך תוואי תעלת הגדורה.
  • פיתוח רחוב האצ״ל כשדרה עירונית עם מוקדי מסחר ותעסוקה.
  • פיתוח צירי רוחב מקריית ביאליק מזרחה, עד קריית אתא.

*קרקע חקלאית לא זמינה לבניה מידית