חדרה תכנית חד/ 2200

התוכנית מייעדת תוספת של כ-25,400 יח״ד בנוסף ל-30,800 יח״ד המאושרות מתוקף תכניות מפורטות. התוכנית מציעה תוספת של כ-9,500 דונם ברוטו לפיתוח עירוני במתחמים החדשים לתכנון, מתוכם השטח למגורים נטו עומד על כ-2,500 דונם, בצפיפות ממוצעת של כ-10.5 יח״ד לדונם באזורים המתוכננים החדשים

עיקרי התכנית:

  • מתן נגישות מקסימלית לכל תושבי העיר למירב הפונקציות העירוניות והאזוריות.
  • חיזוק הקשרים התחבורתיים בין חלקי העיר וחיזוק הקשר למערכת הדרכים הארצית.
  • פתרונות חניה בעיר הקיימת, הסדרת עומסי תנועה וחניה במרכז העיר.
  • קישור מיטבי של מערך תחנות הרכבת והמסילות עם המרקם האורבני.
  • שדרוג מערך התחבורה הציבורית.

‭*‬התמונות‭ ‬להמחשה‭ ‬בלבד‭ * ‬הקרקע‭ ‬החקלאית‭ ‬מיועדת‭ ‬לפיתוח‭ ‬מגורים‭, ‬ואינה‭ ‬זמינה‭ ‬לבנייה‭ ‬מיידית

‭*‬התמונות‭ ‬להמחשה‭ ‬בלבד‭ * ‬הקרקע‭ ‬החקלאית‭ ‬מיועדת‭ ‬לפיתוח‭ ‬מגורים‭, ‬ואינה‭ ‬זמינה‭ ‬לבנייה‭ ‬מיידית