רובע דרום מערב הרצליה חוף התכלת הר/2200

תוכנית הר/220/א׳ רובע דרום-מערב הרצליה קובעת הנחיות והוראות להקמתו של רובע עירוני בדרום מערב העיר הרצליה על שטח של כ-2,000 דונם, המהווים כ-10% משטחה המוניציפאלי של העיר.
התוכנית מוגשת על ידי הועדה המקומית הרצליה.

תחולת התוכנית:

  • מצפון - רח׳ אבא אבן ושטחי התעסוקה.
  • ממזרח - כביש מס׳ 2 וגבול השיפוט עם רמת השרון.
  • מדרום - גבול השיפוט עם תל-אביב ותוכנית תא/3700.
  • ממערב - קו מצוקי הכורכר לאורך חוף הים.

‭*‬התמונות‭ ‬להמחשה‭ ‬בלבד‭ * ‬הקרקע‭ ‬החקלאית‭ ‬מיועדת‭ ‬לפיתוח‭ ‬מגורים‭, ‬ואינה‭ ‬זמינה‭ ‬לבנייה‭ ‬מיידית

התוכנית יוצרת מסגרת תכנונית להקמת רובע עירוני הכולל 12,500 יח״ד, שטחים למבני ציבור מקומיים וכלל עירוניים, שטחי תעסוקה ומסחר, מלונאות, שטחים ציבוריים פתוחים, פארק חופי לרבות פארק ארכיאולוגי וטבע עירוני בתל מיכל, ומערך הולכי רגל ורוכבי אופניים המאפשר, בין היתר, את נגישותו של הרובע אל טיילת החוף וחוף הים.
בתחום התוכנית עובר תוואי הקו הירוק של הרכבת הקלה, מכח תכנית לתשתיות לאומית (תת״ל) 71/ג׳.

עקרונות התכנון:
- יצירת מארג רחובות עירוניים ברמות אינטנסיביות שונות ובהירארכיה ברורה תוך יצירת תחושת התמצאות טובה ותחושת ביטחון לשוהים במרחב הציבורי.
- ניצול מעבר תוואי הרכבת הקלה, הקו הירוק, ליצירת רחוב עירוני מרכזי מעורב שימושים ולהעצמת זכויות לאורכו.
- שילובה של רשת שטחים פתוחים עם מערך הרחובות תוך יצירת מתחמי שהייה ופנאי, לרבות חיבור רשת שבילי אופניים והולכי רגל בין המרקם הבנוי לפארק החופי.
- מתן מענה לתנאים האקלימיים של המקום ובמיוחד למשטר הרוחות למיזוג ואוורור המערך הבנוי.
- שמירה על ערכי טבע ונוף.
- הקמת פארק אקולוגי וארכיאולוגי תל מיכל כמוקד תיירות עירוני.

‭*‬התמונות‭ ‬להמחשה‭ ‬בלבד‭ * ‬הקרקע‭ ‬החקלאית‭ ‬מיועדת‭ ‬לפיתוח‭ ‬מגורים‭, ‬ואינה‭ ‬זמינה‭ ‬לבנייה‭ ‬מיידית